Οκτώβριος 2020 αρχείο

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας

Ενημερώθηκε ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου για την τρέχουσα σχολική χρονιά.

Αρχές διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε τις ΝΕΕΣ οδηγίες του ΕΟΔΥ που αφορούν γονείς και μαθητές, καθώς και τις αρχές διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19. Νέες Οδηγίες ΕΟΔΥ Υπεύθυνη Δήλωση