Σεπτέμβριος 2021 archive

Σχολικός τροχονόμος

Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να εργαστούν στη θέση του εθελοντή σχολικού τροχονόμου για το σχολικό έτος 2021-2022 να κάνουν αίτηση στη Διεύθυνση του Σχολείου, προσκομίζοντας όποια δικαιολογητικά κρίνουν απαραίτητα. Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνει μέχρι τις 12:00μ.μ. την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021                                                              Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                     …

Continue reading

Οδηγίες για την έναρξη της σχολικής χρονιάς