Πιλοτικό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα OSOS

Το σχολείο μας επιλέχθηκε – κατόπιν σχετικής αίτησής του – να συμμετάσχει στο Πιλοτικό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα OSOS (Open Schools for Open Societies). . Το έργο αυτό μελετάει και ενθαρρύνει το σύγχρονο σχολείο προς την απόκτηση χαρακτηριστικών ενός ανοιχτού, καινοτόμου και δημοκρατικού «οικοσυστήματος», με ενεργή συμμετοχή τόσο στην εκπαιδευτική όσο και στην τοπική κοινότητα. Το ανοιχτό στην κοινωνία σχολείο αξιοποιεί την εκπαιδευτική καινοτομία, τα εργαλεία της ανακαλυπτικής μάθησης, την τεχνολογία, τη διδασκαλία των φυσικών και ανθρωπιστικών επιστημών για τη μελέτη και ψηλάφηση τοπικών ζητημάτων. Βασικός άξονας: του προγράμματος είναι οι φυσικές επιστήμες και τα αντικείμενα του STEM  (Science, Technology, Engineering, Mathematics) .

Καλή μας επιτυχία!!!!