Τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως δημιουργήθηκαν δύο τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής.

Τα παιδιά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα μπορούν να δουν σε ποιο τμήμα ανήκουν στη σχετική ανακοίνωση έξω από το εργαστήριο Πληροφορικής.

Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Παρασκευή 13:20-15:00.

Το πρόγραμμα για την τρέχουσα χρονιά θα είναι το παρακάτω. Για την επόμενη χρονιά θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

Τμήμα 1 – 8/11, 29/11 & 13/12

Τμήμα 2 – 22/11, 6/12 & 20/12