(Δ’ Τάξη) Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας για το σχολικό έτος 2020-2021

Αγαπητοί μας γονείς/κηδεμόνες,

Σύμφωνα με την Φ52/38300/Δ1/17-3-2020 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021» οι γονείς της Δ’ τάξης δηλώνουν ποια 2η ξένη γλώσσα επιθυμούν να διδαχτούν τα παιδιά τους στην Ε’  και ΣΤ’  τάξη.

Παρακαλούμε πολύ, αφού συμπληρώσετε και υπογράψετε τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, να τη στείλετε ως τις 5 Ιουνίου 2020 με ηλεκτρονικό τρόπο στο mail@2dim-kalam.thess.sch.gr

Μπορείτε να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση από εδώ