Διαδικασία εισαγωγής μαθητών/τριών σε Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Πειραματικά & Πρότυπα και Εκκλησιαστικά Γυμνάσια

Αγαπητοί γονείς – κηδεμόνες,
Όσοι ενδιαφέρονται για τη φοίτηση των παιδιών τους σε Μουσικό,
ΚαλλιτεχνικόΠειραματικό Πρότυπο ή Εκκλησιαστικό Σχολείο για το σχολικό έτος 2020-2021, μπορούν να ενημερωθούν για τη διαδικασία εισαγωγής των μαθητών/τριών στην Α΄ Γυμνασίου από τις ακόλουθες αντίστοιχες εγκυκλίους:
– για τα Μουσικά Σχολείαεδώ,
– για τα Καλλιτεχνικά Σχολείαεδώ,
– για τα Πειραματικά & Πρότυπα Σχολείαεδώ, και
– για τα Εκκλησιαστικά Σχολείαεδώ.
Από τη Δ/νση του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμαριάς