Σχολικός τροχονόμος

2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

                                                                                                 Καλαμαριά, 25-9-2020

Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να εργαστούν στη θέση του εθελοντή σχολικού τροχονόμου για το σχολικό έτος 2020-21 να κάνουν αίτηση στη Διεύθυνση του Σχολείου, προσκομίζοντας όποια δικαιολογητικά κρίνουν απαραίτητα. Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνει μέχρι τις 14:00 μ.μ. την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου.

  

                                                                              Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

                                            ΤΟΥ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

                                                                        ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΑΟΥΜΗ