Εγγραφές στην Α’ Δημοτικού για το σχ. έτος 2021-22

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α’ ΤΑΞΗ

Τη σχολική χρονιά 2021-2022 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2015 έως 31-12-2015 και οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από 1 έως και 20 Μαρτίου 2021 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με ηλεκτρονικό τρόπο

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
1. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας (δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες)
2. Σκαναρισμένη από το Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού η 1η σελίδα με το όνομα του παιδιού και οι αντίστοιχες σελίδες με τα εμβόλια (για να διαπιστωθεί ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια)
3. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος, νερού ή τηλεφώνου στο όνομα του γονιού)
4. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (θα το “κατεβάσετε” από εδώ και θα το φέρετε συμπληρωμένο από γιατρό το 3ο δεκαήμερο του Ιουνίου ή το 1ο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου)
5. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου (θα την πάρετε από το Νηπιαγωγείο)
6. Αίτηση εγγραφής (από το σχολείο ή θα την κατεβάσετε από εδώ)
7. Αίτηση για Ολοήμερο και Πρωινή Ζώνη (εάν επιθυμείτε θα την κατεβάσετε από εδώ)

Τόσο η αίτηση όσο και τα δικαιολογητικά εγγραφής στην Α’ Τάξη και για τα τρία σχολεία θα αποσταλούν την τρέχουσα σχολική χρονιά στο email του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμαριάς

mail@2dim-kalam.thess.sch.gr

Τα σχολεία του συγκροτήματος (2ο, 4ο και 15ο Δ.Σ. Καλαμαριάς) έχουν κοινά όρια. Τα όρια των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Καλαμαριάς για τις εγγραφές του επόμενου σχολικού έτους 2021-2022 μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Εάν θέλετε μπορείτε να δηλώσετε την προτίμησή σας σε κάποιο από τα τρία σχολεία, αλλά να γνωρίζετε ότι δεν είναι βέβαιο πως θα ικανοποιηθεί η επιθυμία σας.

 

Τα ονόματα των μαθητών/τριών που θα εγγραφούν στην Α’ τάξη ανά σχολείο θα κοινοποιηθούν στις 10 Απριλίου 2021 στις ιστοσελίδες κάθε σχολείου.

 

Από τις δ/νσεις των Σχολείων 2ου, 4ου και 15ου Δ.Σ. Καλαμαριάς