Η Αναπτυξιακή Παιδιατρική Σήμερα – Σύγχρονες Τάσεις και Απόψεις

Η Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής της Β’ ΠΠΚ του ΕΚΠΑ πραγματοποιεί Διεπιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή και τίτλο «Η Αναπτυξιακή Παιδιατρική Σήμερα – Σύγχρονες Τάσεις και Απόψεις», το οποίο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 3-4 Απριλίου 2021.

Πληροφορίες θα βρείτε εδώ

Επίσης, το Κέντρο Πολιτισμού της  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συνεχίζει τις δωρεάν Live Streaming μεταδόσεις του με θέμα τη Ψυχολογική Ενδυνάμωση

Πληροφορίες θα βρείτε εδώ