Τα σχολεία ως “Ζωντανά Εργαστήρια”

Αγαπητοί Γονείς,

στα πλαίσια του μαθήματος «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» και του μαθήματος των Γερμανικών οι μαθητές των τμημάτων Γ1/Γ2/Δ2/Ε1/ΣΤ1/ΣΤ2 συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SALL Schools as Living Labs Τα σχολεία ως ζωντανά εργαστήρια.

Πληροφορίες για το έργο SALL
Το «Schools as Living Labs» (SALL) «Τα σχολεία ως Ζωντανά Εργαστήρια» είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που συγκεντρώνει γνώσεις και εμπειρία από δώδεκα χώρες, για να προτείνει μια νέα προσέγγιση για την Ανοικτή Εκπαίδευση και το Ανοικτό Σχολείο (Open Schooling).
Στο SALL, διερευνούμε και επιδεικνύουμε αυτή την εκπαιδευτική χρήση της μεθοδολογίας του ζωντανού εργαστηρίου σε συνεργαζόμενες σχολικές κοινότητες από 10 χώρες, εμπλέκοντας εκπαιδευτικούς, μαθητές και φορείς της τοπικής κοινότητας σε δραστηριότητες έρευνας και επικοινωνίας. Το έργο SALL χρηματοδοτείται για την περίοδο μεταξύ Σεπτεμβρίου 2020 και Αυγούστου 2023 από την Ευρωπαϊκή Ένωση «Επιστήμη με την κοινωνία και για την κοινωνία» στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» (Συμφωνία επιχορήγησης αριθ. 871794).

Η βασική μας ιδέα στο SALL είναι ότι μπορούμε να βοηθήσουμε την εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες να έρθει πιο κοντά με τις τρέχουσες ανάγκες και προκλήσεις μόνο εάν τα σχολεία συνεργάζονται με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς σε δραστηριότητες συν δημιουργικής έρευνας και καινοτομίας στο πραγματικό περιβάλλον των τοπικών κοινοτήτων τους. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να βοηθήσουμε τους μαθητές να αναπτύξουν χρήσιμες δεξιότητες και θετική στάση και να αντιληφθούν την εκμάθηση των φυσικών επιστημών ως έναν τρόπο να συμβάλλουν ενεργά στην ευημερία του κόσμου στον οποίο ζουν.

Προσαρμόζοντας αρχές και μεθόδους «Ζωντανών Εργαστηρίων» για την παραγωγή καινοτομίας, το SALL υποστηρίζει τα σχολεία για την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων που συνδέονται με τις τοπικές τους κοινότητες και αντιμετωπίζουν ζητήματα τοπικού ενδιαφέροντος, τα οποία σχετίζονται με το σύστημα της τροφής σε όλες τις διαστάσεις του (π.χ. παραγωγή, διανομή, διάθεση, παρασκευή, κατανάλωση, απόρριψη της τροφής, σε σύνδεση με ζητήματα υγείας, οικονομίας, περιβάλλοντος, κλπ.).

Ευρύτερος στόχος θα είναι να ενισχύσουν τη μάθηση και διδασκαλία στην περιοχή «STEM» (Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά), συνδέοντάς τις στενότερα με την καθημερινή ζωή των μαθητών. Αυτό θα βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και θετικές στάσεις απέναντι στην επιστήμη και να κατανοήσουν τη μάθηση ως ένα μέσο για την ενεργή συμμετοχή τους σε προσπάθειες για την ευημερία της τοπικής κοινότητας και ευρύτερα της κοινωνίας.

Τι θέλουμε να μάθουμε από τους μαθητές;

Θέλουμε να παρατηρήσουμε αν η συμμετοχή των μαθητών σε σχολικές δράσεις «Ζωντανού Εργαστηρίου» θα επηρεάσει το κίνητρό τους για μάθηση στις επιστήμες, καθώς και το επίπεδο της ενεργής συμμετοχής τους σε θέματα που αφορούν στην κοινότητά τους. Για αυτό τον σκοπό, θα τους ζητηθεί να συμπληρώσουν ανώνυμα δύο ερωτηματολόγια, δύο φορές: μία πριν την έναρξη και μία μετά τη λήξη της δράσης.

Οι μαθητές των γερμανικών συμμετέχουν στο πρόγραμμα με τίτλο «πράσινο πρωινό υγιεινό πρωινό» το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική και γερμανική γλώσσα. Και τα εργαστήρια δεξιοτήτων συμμετέχουν στο πρόγραμμα με τίτλο «Κάνω το σχολείο μου πράσινο» το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα.

Με εκτίμηση
Πολυχρονίδου Μαρίνα
Καθηγήτρια Γερμανικών

Website Pin Facebook Twitter Myspace Friendfeed Technorati del.icio.us Digg Google StumbleUpon Premium Responsive