Ψυχική υγεία – Διαπροσωπικές σχέσεις – Συναισθηματική αγωγή

Τμήματα: Α1, Α2

Εκπαιδευτικοί : Βουδούρη Γεωργία, Πηλιανίδου Ευαγγελία

Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της ψυχικής και συναισθηματικής υγείας των μαθητών. Να αναπτύξουν την αυτογνωσία, την συνεργατική διάθεση, να βελτιώσουν τις διαπροσωπικές σχέσεις και να αλλάξουν λανθασμένες στάσεις και συμπεριφορές. Όλα αυτά επιτυγχάνονται με βιωματικές, διαλεκτικές και ομαδοσυνεργατικές προσεγγίσεις.