Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Τμήματα : E1, E2

Εκπαιδευτικοί : Γιουβάνη Καλλιόπη, Ζιγλίνα Άννα, Μάστου Ειρήνη

Το πρόγραμμα έχει στόχο να ενημερώσει τους μαθητές / τριες για τους κινδύνους που υπάρχουν στο Διαδίκτυο και πώς μπορούν να προστατέψουν τον εαυτό τους από αυτούς. Ακόμη να τους προτείνει εναλλακτικούς τρόπους χρήσης του ελεύθερου χρόνου τους.