Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Τμήματα : E1, E2

Εκπαιδευτικοί : Γιουβάνη Καλλιόπη, Ζιγλίνα Άννα, Μάστου Ειρήνη

Το πρόγραμμα έχει στόχο να ενημερώσει τους μαθητές / τριες για τους κινδύνους που υπάρχουν στο Διαδίκτυο και πώς μπορούν να προστατέψουν τον εαυτό τους από αυτούς. Ακόμη να τους προτείνει εναλλακτικούς τρόπους χρήσης του ελεύθερου χρόνου τους.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

*