Γεύσεις και χρώματα

Τμήμα :B1

Εκπαιδευτικός : Κουτσάκα Αικατερίνη

Απόκτηση γνώσεων μεσογειακής διατροφής, τροποποίηση λανθασμένων στάσεων και συμπεριφορών, θρεπτικά συστατικά, δράση με ετοιμασία  φαγητών.