Αξίες ζωής (μαθαίνοντας τα παιδιά να αγαπούν)

Τμήμα: Δ2

Εκπαιδευτικός: Στοϊλίδου Ελένη

Με το πρόγραμμα αυτό τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τον αλτρουισμό και τις σχετικές υποενότητες του προγράμματος. Φυσικά χρησιμοποίησαν δικές τους εμπειρίες. Οι υποενότητες που δουλεύονται είναι το μοίρασμα, η βοήθεια, η παρηγοριά, η συνεργασία, η συγχώρεση. Τα παιδιά δουλεύουν με φύλλα εργασίας (γραπτός λόγος ) και προφορικά φτιάχνοντας τις δικές τους ιστορίες και κάνοντας δραματοποίηση.