Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΜΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

(Του Σωφρόνη Χατζησαββίδη, Αν. Καθηγητή Α.Π.Θ.)

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: Ο ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ  ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 

(Του Σωφρόνη Χατζησαββίδη

 

 

Η διδασκαλία της δομής της γλώσσας και το Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών της ελληνικής γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο. 

(Του Σωφρόνη Χατζησαββίδη, Γλωσσολόγου, Καθηγητή Α.Π.Θ.)

 

 

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΟΛΥΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΩΝ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ)

(Του Σωφρ. Χατζησαββίδη

 

 

Πολυτροπικός και μονοτροπικός/εικονικός λόγος: από την πρόσληψη στην κατασκευή του παιδικού υποκειμένου 

(Των Σωφρ. Χατζησαββίδης, Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε., Α.Π.Θ, τηλ. (0310) 995031, sofronis@nured-fl.auth.gr & Ερατώ Γαζάνη, μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Τ.Ε.Π.Α.Ε, Α.Π.Θ. τηλ. (0310) 858357, InsenseeFemme@hotmail.com)

 

 

Εφαρμογή του προγράμματος «Λειτουργική χρήση διδασκαλίας της γλώσσας» στο 118ο Δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης. Μια μελέτη Περίπτωσης 

(Του Γιάννη Κολέτου στο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Τεύχος 61 σελ. 36-43 )

Επιστροφή