Μύθοι του Αισώπου

Τμήμα : Α1, Α2

Εκπαιδευτικοί: Βουδούρη Γεωργία, Πηλιανίδου Ευαγγελία

Σκοπός του προγράμματος είναι οι μαθητές να γνωρίσουν τον Αίσωπο, να εντοπίσουν τα χαρακτηριστικά στοιχεία των μύθων του, να συνδέσουν τους χαρακτήρες των ζώων με τους ανθρώπους. Δραματοποιούν, αποδίδουν αισθητικά τους μύθους και τέλος δημιουργούν δικούς τους με εικόνες.