Ετικέτα: 2η ξένη γλώσσα

(ΣΤ’ Τάξη) Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας για το σχολικό έτος 2020-2021

Αγαπητοί μας γονείς/κηδεμόνες, Σύμφωνα με την Φ52/38300/Δ1/17-3-2020 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020- 2021» και σύμφωνα με τη με αριθμ. 53476/ΓΔ4/04-04-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1171, τ.Β΄/04-4-2017) «Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας και συγκρότηση τμημάτων» οι γονείς της ΣΤ? τάξης δηλώνουν αιτιολογημένα εάν επιθυμούν να …

Συνέχεια ανάγνωσης

(Δ’ Τάξη) Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας για το σχολικό έτος 2020-2021

Αγαπητοί μας γονείς/κηδεμόνες, Σύμφωνα με την Φ52/38300/Δ1/17-3-2020 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021» οι γονείς της Δ? τάξης δηλώνουν ποια 2η ξένη γλώσσα επιθυμούν να διδαχτούν τα παιδιά τους στην Ε?  και ΣΤ?  τάξη. Παρακαλούμε πολύ, αφού συμπληρώσετε και υπογράψετε τη σχετική Υπεύθυνη …

Συνέχεια ανάγνωσης