Οι θεοί του Ολύμπου

Τμήμα : Γ2

Εκπαιδευτικός : Παρασκευά Δωροθέα

Ιστορία, Γλώσσα (λεξιλόγιο, ποιήματα, ακροστιχίδες, γεωγραφία, ζωγραφική (και κολάζ)), μνημεία κ.λ.π.