Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2024-2025

Οι σχετικές πληροφορίες στους παρακάτω συνδέσμους

Εγκύκλιος

Διαδικασία Εισαγωγής

Μουσικά Σχολεία