Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2024-2025

Οι σχετικές πληροφορίες στους παρακάτω συνδέσμους

Εγκύκλιος

Διαδικασία Εισαγωγής

Καλλιτεχνικά Σχολεία