Κατηγορία: OSOS

Πιλοτικό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα OSOS

Το σχολείο μας επιλέχθηκε – κατόπιν σχετικής αίτησής του – να συμμετάσχει στο Πιλοτικό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα OSOS (Open Schools for Open Societies). . Το έργο αυτό μελετάει και ενθαρρύνει το σύγχρονο σχολείο προς την απόκτηση χαρακτηριστικών ενός ανοιχτού, καινοτόμου και δημοκρατικού «οικοσυστήματος», με ενεργή συμμετοχή τόσο στην εκπαιδευτική όσο και στην τοπική κοινότητα. Το ανοιχτό …

Συνέχεια ανάγνωσης