Εισαγωγή Μαθητών σε Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Πρότυπα και Πειραματικά Γυμνάσια / 2η Ξένη Γλώσσα στο Γυμνάσιο

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες των μαθητών της Στ’ τάξης, σας ενημερώνουμε ότι:

1) Εκδόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι εγκύκλιοι για την Εισαγωγή Μαθητών στα Μουσικά και στα Καλλιτεχνικά Σχολεία.

Για την εισαγωγή των μαθητών τόσο στα Καλλιτεχνικά όσο και στα Μουσικά Σχολεία οι γονείς- κηδεμόνες των υποψήφιων μαθητών υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής από τις 10 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2021 και ώρα 14:00. Η αίτηση υποβάλλεται μόνο στο Καλλιτεχνικό ή Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους.

Μπορείτε να διαβάσετε την εγκύκλιο για τα Καλλιτεχνικά Σχολεία εδώ

Μπορείτε να δείτε τα Καλλιτεχνικά Σχολεία εδώ

Επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Θεσσαλονίκης εδώ

Μπορείτε να διαβάσετε την εγκύκλιο για τα Μουσικά Σχολεία εδώ

Μπορείτε να δείτε τα Μουσικά Σχολεία εδώ

Επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο του Μουσικού Γυμνασίου Θεσσαλονίκης εδώ

2) Για την εισαγωγή των μαθητών σε Πρότυπα και Πειραματικά Γυμνάσια οι αιτήσεις γίνονται από 28 Μαΐου έως 17 Ιουνίου 2021.

Μπορείτε να διαβάσετε το ΦΕΚ για τα Πρότυπα και Πειραματικά Γυμνάσια  εδώ

3) Όσοι γονείς επιθυμείτε τα παιδιά σας να διδαχθούν διαφορετική 2η Ξένη Γλώσσα στο Γυμνάσιο από ότι διδάχθηκαν στο Δημοτικό, θα πρέπει να το δηλώσετε και να το δικαιολογήσετε στην αίτηση την οποία μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ. Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο e-mail του σχολείου μας ή με φυσικό τρόπο εκτυπωμένη έως την Τρίτη 1/6