Κατηγορία: Προγράμματα

Οι θεοί του Ολύμπου

Τμήμα : Γ2 Εκπαιδευτικός : Παρασκευά Δωροθέα Ιστορία, Γλώσσα (λεξιλόγιο, ποιήματα, ακροστιχίδες, γεωγραφία, ζωγραφική (και κολάζ)), μνημεία κ.λ.π.

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Τμήματα : E1, E2 Εκπαιδευτικοί : Γιουβάνη Καλλιόπη, Ζιγλίνα Άννα, Μάστου Ειρήνη Το πρόγραμμα έχει στόχο να ενημερώσει τους μαθητές / τριες για τους κινδύνους που υπάρχουν στο Διαδίκτυο και πώς μπορούν να προστατέψουν τον εαυτό τους από αυτούς. Ακόμη να τους προτείνει εναλλακτικούς τρόπους χρήσης του ελεύθερου χρόνου τους.

Ψυχική υγεία – Διαπροσωπικές σχέσεις – Συναισθηματική αγωγή

Τμήματα: Α1, Α2 Εκπαιδευτικοί : Βουδούρη Γεωργία, Πηλιανίδου Ευαγγελία Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της ψυχικής και συναισθηματικής υγείας των μαθητών. Να αναπτύξουν την αυτογνωσία, την συνεργατική διάθεση, να βελτιώσουν τις διαπροσωπικές σχέσεις και να αλλάξουν λανθασμένες στάσεις και συμπεριφορές. Όλα αυτά επιτυγχάνονται με βιωματικές, διαλεκτικές και ομαδοσυνεργατικές προσεγγίσεις.

Μύθοι του Αισώπου

Τμήμα : Α1, Α2 Εκπαιδευτικοί: Βουδούρη Γεωργία, Πηλιανίδου Ευαγγελία Σκοπός του προγράμματος είναι οι μαθητές να γνωρίσουν τον Αίσωπο, να εντοπίσουν τα χαρακτηριστικά στοιχεία των μύθων του, να συνδέσουν τους χαρακτήρες των ζώων με τους ανθρώπους. Δραματοποιούν, αποδίδουν αισθητικά τους μύθους και τέλος δημιουργούν δικούς τους με εικόνες.

Γνωριμία με τη μοντέρνα τέχνη

Τμήμα: Εκπαιδευτικός: Τσαμούτη Σοφία (Εικαστικά) Σκοπός του προγράμματος είναι τα παιδιά να γνωρίσουν τα έργα των διάσημων δημιουργών, να αναπτύξουν την παρατηρητικότητα και την κριτική σκέψη. Να μάθουν να περιγράφουν τα έργα με εικαστική ορολογία και να πειραματιστούν με διαφορετικά υλικά και νέες τεχνικές. Να αναπτύξουν την φαντασία και την καλλιτεχνική έκφραση και να παράγουν …

Συνέχεια ανάγνωσης